LVI Sesja Rady Gminy Ostróda

Gmina 09.11.2010

8 listopada 2010 roku o godz.10ºº w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyła się LVI Sesja Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Część uroczysta Sesji:

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt Gminy Ostróda podziękował wszystkim radnym za rzetelną i solidną pracę na rzecz rozwoju Gminy Ostróda oraz życzył dalszych sukcesów zar w życiu zawodowym i prywatnym.

7. Zamknięcie obrad.