medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Gmina 03.08.2011

W dniu 18 lipca 2011r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 3 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo: Józefa i Bonifacy Bąk z Kajkowa, Państwo: Apolonia i Kazimierz Gajewscy z Lipowa i Państwo: Władysława i Jerzy Malińscy z Ostrowina zostały odznaczone w imieniu Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin. W uroczystości wzięli udział najbliżsi . Były życzenia, gratulacje, upominki. Jedna z par z powodów zdrowotnych (Państwo: Władysława i Jerzy Malińscy z Ostrowina) nie mogła przybyć na uroczystość do U.S.C .Wobec powyższego Wójt Gminy Ostróda odwiedził osobiście parę małżeńską i wręczył odznaczenia i upominki.