Mikroretencja wód w miejscowości Reszki

Inwestycje gminne 23.09.2022

W ramach KONKURSU „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w 2022 r. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Reszki".

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców jak również poprawa estetyki wsi Reszki poprzez zrewitalizowanie byłego zbiornika przeciwpożarowego. Akwen będzie pełnił także rolę hydrofitowego zbiornika podczyszczającego, ponieważ systemem drenów spływają do niego zanieczyszczone związkami azotu i fosforu oraz pestycydami wody z okolicznych pól uprawnych oraz obejść gospodarskich. Aby zbiornik spełniał swoja rolę konieczne jest jego oczyszczenie, pogłębienie oraz zagospodarowanie i umocnienie brzegów. Realizacja zadania podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców dot. konieczności oszczędzania, magazynowania i oczyszczania wód zanieczyszczonych rolniczo. Inwestycja na stałe wpisała się w przestrzeń publiczną miejscowości oraz Gminy Ostróda funkcjonującej jako samorząd, który poprzez realizację wielu przedsięwzięć o podobnym zakresie dba o swoje środowisko naturalne.
 
Całkowita wartość inwestycji: 50.000,00 zł
Dofinansowanie: 25.000,00 zł.
 
 
fot. Szymon Tarasewicz