MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

OSP 14.04.2023

W Szkole Podstawowej w Idzbarku odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie wzięło udział 32 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda. Do drugiego etapu eliminacji- części ustnej, przeszło 10 uczniów. Wszyscy uczestnicy wykazali się duża wiedzą.

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa kl. I-IV)
1. Franciszek Markowski- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie
2. Bartosz Zgliński – Szkoła Podstawowa w Idzbarku
3. Dominik Kaczmarski - Szkoła Podstawowa w Szyldaku.
 
II grupa wiekowa ( szkoła podstawowa kl. V-VIII )
1. Amelia Chodań- Szkoła Podstawowa w Szyldaku
2. Wirginia Ezeobi- Szkoła Podstawowa w Szyldaku
3. Maciej Weloziński- Szkoła Podstawowa w Idzbarku
 
Do eliminacji na szczeblu powiatowym zakwalifikowało się 4 uczniów, którzy zajęli pierwsze oraz drugie miejsca w obu grupach wiekowych. Podczas finału wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy a 5 pierwszym nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa.