Modernizacja drogi gminnej Samborowo-Gierłoż I etap

Inwestycje unijne 13.09.2007

 

 

Uroczystość przekazania do użytku drogi gminnej rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Ostróda, krótką prezentacją multimedialną zrealizowanego projektu. W odbiorze wzięli udział licznie przybyli goście, wśród nich Gustaw Marek Brzezin Wójta Gminy Ostróda, Roman Nowakowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda, Włodzimierz Brodiuk Starosta Powiatu Ostródzkiego, radni Gminy Ostróda, sołtysi wsi Gierłoż i Samborowo oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST Sp. z o.o. z Dyrektorem Krzysztofem Winikiem. Po oficjalnym rozpoczęciu zaproszeni goście udali się do Samborowa, gdzie Ks. Krzysztof Górny dokonał poświęcenia nowo wyremontowanej drogi.

Bezpośrednim celem modernizacji drogi gminnej nr 2645027 Samborowo - Gierłoż było usprawnienie, niedostatecznej dotychczas, obsługi komunikacyjnej obszaru objętego projektem, co na pewno poprawi warunki bytowe mieszkańców Samborowa i Gierłoży.

Modernizacja drogi Gierłoż - Samborowo jest kolejna ważną infrastrukturalną inwestycją realizowaną przez Samorząd Gminy Ostróda w ostatnich latach. Ze względu na fakt, iż oddana do użytku inwestycja jest I etapem, Gmina Ostróda przygotowuje już dokumentację techniczną na II etap jej realizacji.