Narada Sołtysów

Gmina 15.09.2009

Dnia 11 września 2009r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbyła się  Narada Sołtysów, według następującego porządku:

 

- godz. 12.00  otwarcie Narady
1.  Fundusz sołecki - pytania i odpowiedzi.
     (wystąpienie Wójta Gminy  Ostróda i Skarbnika Gminy)
2.  Stan dróg krajowych i powiatowych na terenie gminy Ostróda.
     (wystąpienie Dyrektora GDDKiA oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych)
3.  Główne problemy związane z bezpieczeństwem publicznym.
     (wystąpienie Komendanta Komendy Powiatowej Policji)
4.  Ochrona przeciwpożarowa - aspekty działań OSP w zdarzeniach pożarowych.
     (wystąpienie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej)
5.  Wolne wnioski i informacje.
- godz. 13.30 wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych
                       w Rudnie
.
- godz. 16.00 obiad w Zajeździe „Tropicana” w Rożentalu.