NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 18.12.2017

Gmina Ostróda po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, mającej na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku zażywania narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Adresatami kampanii byli uczniowie Szkół Podstawowych, jak również pedagodzy i rodzice.  W ramach wydarzenia zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Narkotyki to mnie nie kręci”, na który wpłynęło ok. 100 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia br. podczas podsumowania kampanii w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.

 

Uczestników kampanii, jak również wszystkich zaproszonych gości powitał Święty Mikołaj ze słodkim podarunkiem. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu profilaktycznego, którego mottem przewodnim jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy w wykonaniu.

Certyfikaty, dyplomy oraz nagrody w imieniu Wójta Gminy Ostróda wręczył Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski.