negatywne stanowisko gminy w sprawie elektrociepłowni na biogaz w międzylesiu

Gmina 11.09.2012

Firma Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. złożyła wniosek w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Międzylesie, w gminie Ostróda. W związku z powyższym dnia 29 sierpnia br. o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyło się spotkanie w przedmiotowej sprawie. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Ostróda Pan Bogdan Bartnicki. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Pan Artur Lewartowski oraz właściciele działek położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Podczas spotkania Gmina Ostróda przedstawiła swoje negatywne stanowisko dotyczące budowy elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Międzylesie.