Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo

Inwestycje gminne 28.04.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo" polegającego na wykonaniu jezdni z masy bitumicznej wraz z poboczami z przeznaczeniem pod ruch KR-2. Wykonawcą w/w zadania będzie PW "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży. Wartość zadania wynosi 1.802.134,50 zł brutto z czego 50% to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

W ramach zadania wykonane zostaną wyniesione skrzyżowanie, wyniesione przejście dla pieszych oraz miejsca parkingowe przy cmentarzu.
 
Wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej nr 153044N – ul. Leśna w m. Samborowo na całym jej przebiegu, polegająca na wykonaniu jezdni z masy bitumicznej wraz z poboczami z przeznaczeniem pod ruch KR-2. W ciągu drogi planowane jest wykonanie progu zwalniającego oraz wyniesionego skrzyżowania.