Nowoczesne pracownie komputerowe i językowe w placówkach oświatowych

Inwestycje unijne 21.08.2009

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie, pokrywające 80% całkowitej wartości inwestycji, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 na realizację projektów pn.:

 


- „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”

Kwota dofinansowania jaką uzyskała Gmina Ostróda to 349 375,67 zł. Realizację inwestycji będzie wspierać  96 241,43 zł wkładu własnego. W wyniku konkretyzacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna w:

  • Szkole Podstawowej w Brzydowie,
  • Gimnazjum w Lipowie,
  • Gimnazjum w Ostródzie,
  • Zespole Szkół w Samborowie.

- „Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”

Kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina Ostróda na realizację tego projektu wynosi 337 094,54 zł. Całkowita wartość inwestycji to 445 617,20 zł. W wyniku wykonania przedsięwzięcia powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna w:

  • Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie,
  • Szkole Podstawowej w Szyldaku,
  • Gimnazjum w Ostródzie,
  • Gimnazjum w Lipowie,
  • Gimnazjum w Durągu,
  • Zespole Szkół w Samborowie.

Pracownie komputerowe i językowe zostaną wyposażone w sprzęt najnowszej technologii.

Okres realizacji projektów - do grudnia 2009 roku.