Nowy chodnik w miejscowości Smykowo

Inwestycje gminne 06.10.2011

Odcinek chodnika w miejscowości Smykowo został odremontowany. Długość wyremontowanego odcinka wynosi łącznie 105,5mb, szerokość 1,5mb w tym:

 


1. wykonanie koryta pod chodnik - 149,0 m²

2. wywiezienie urobku na odległość do 1 km - 29,8 m³

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - 149,0 m²

4. podbudowa betonowa - podsypka cem-piaskowa - 149,0 m²

5. ustawienie krawężnika drogowego betonowego - 105,5mb

6. ustawienie obrzeża betonowego gr. 6cm - 105mb

7.chodnik z kostki betonowej pol-bruk - 149,0 m²