Nowy odcinek chodnika w miejscowości Ryn

Inwestycje gminne 06.10.2011

Odcinek chodnika w miejscowości Ryn został odremontowany. Długość wyremontowanego odcinka wynosi łącznie 133mb, szerokość 1,5mb. Zakres robót obejmował:

 


1. wykonanie koryta pod chodnik- 199,5,0 m²

2.warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - 199,50 m²

3. podbudowa betonowa - podsypka cem-piaskowa - 199,50m²

4. ustawienie krawężnika betonowego - 133,0mb

5. ustawienie obrzeża betonowego gr. 6cm - 133,0mb