Nowy samochód dla policji ostródzkiej

Inwestycje gminne 19.08.2009

Dnia 14 sierpnia 2009 roku o godz. 12:00 miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu na potrzeby policji ostródzkiej. Nieoznakowany Fiat Bravo został zakupiony przy pomocy samorządu Gminy Ostróda.

 Gmina przeznaczyła na ten cel 20 tys. złotych. W przekazaniu samochodu  uczestniczyli: Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie podinsp. Tomasz Klimek i jego zastępca nadkom. Andrzej Skol. Nowy radiowóz trafił już do codziennej służby.