Nowy sprzęt dla Jednostek OSP z terenu gminy Ostróda

OSP 07.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie Gminie Ostróda realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku. Dwanaście Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda co roku kilkadziesiąt razy bierze udział w działaniach ratowniczych w których udzielana jest pomoc osobom poszkodowanym. Posiadany aktualnie sprzęt nie pozwala na udzielanie pomocy poszkodowanym w pełnym zakresie. Zakup wnioskowanego wyposażenia i sprzętu ratowniczego znacznie poprawi gotowość jednostek OSP z terenu Gminy Ostróda do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach. Poszczególne Jednostki OSP otrzymają następujący sprzęt o łącznej wartości ponad 95 tysięcy złotych:

 

OSP Brzydowo (pilarka do drewna – szt.1, przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1),

OSP Durąg (przecinarka do szyb z wybijakiem – szt.1, nóż do pasów bezpieczeństwa – szt.1, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – szt.1, detektor wielogazowy – szt.1, latarka akumulatorowa – szt.1),

OSP Glaznoty (latarka akumulatorowa – szt.2),

OSP Idzbark (detektor wielogazowy – szt.1, defibrylator z modułem szkoleniowym– szt.1),

OSP Naprom (zestaw PSP R1 – szt.1),

OSP Ornowo (zestaw do oznakowania terenu akcji – szt. 1, defibrylator – szt.1),

OSP Pietrzwałd (defibrylator – szt.1, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1, bosak dielektryczny – szt.1),

OSP Reszki (przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, defibrylator – szt.1),

OSP Samborowo (przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, defibrylator z modułem szkoleniowym–szt.1, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1),

OSP Smykówko (detektor wielogazowy –szt.1, zestaw PSP R1 – szt.1, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1),

OSP Stare Jabłonki (przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, defibrylator z modułem szkoleniowym– szt.1, detektor napięcia – szt.1),

OSP Turznica (latarka akumulatorowa – szt.2, zestaw PSP R1 – szt.1.)

 

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia ludzkiego znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostróda jak i osób przebywających czasowo oraz osób przemieszczających się przez teren gminy po drogach krajowych nr 7, 15 i 16.