Ochotnicze Straże Pożarne

OSP 21.03.2024
????????Gmina Ostróda priorytetowo traktuję sprawy związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkie 12 jednostek z terenu gminy mają nowoczesne samochody. Udało się doposażyć jednostki w nowoczesny sprzęt, jak również przeprowadzić szereg szkoleń dla strażaków jak i mieszkańców. To ogromny krok naprzód w działaniach mających na celu zwiększenie skuteczności interwencji w przypadku zagrożeń pożarowych i innych sytuacji kryzysowych.????????

 

Zrealizowane działania na rzecz OSP z terenu naszej gminy:
 
????????Nowe samochody otrzymały następujące jednostki: OSP RESZKI, OSP SMYKÓWKO, OSP BRZYDOWO, OSP TURZNICA, OSP DURĄG, OSP SAMBOROWO. Ponadto w roku 2023 dwie jednostki OSP Naprom i OSP Idzbark otrzymały używane samochody ratowniczo-gaśnicze.
 
????????Rozbudowa i modernizacje remiz OSP w: Starych Jabłonkach, Idzbarku, Reszkach, Pietrzwałdzie i Smykówku.
 
????????Efektywne ogrzewanie w remizach jest znaczące dla funkcjonowania jednostek. W Gminie Ostróda wszystkie remizy są ogrzewane, w tym w dziesięciu z dwunastu remiz w ostatnim czasie, przy wsparciu WFOŚiGW zamontowano pompy ciepła. Aktualnie remiza OSP Ornowo czeka na montaż pomp, gdyż Gmina Ostróda złożyła już wniosek aplikacyjny, a w Pietrzwałdzie remiza ma ogrzewanie systemowe.
 
????????Corocznie przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Gminy jednostki OSP pozyskują środki z programu „Mały Strażak”.
 
???????? Strażacy regularnie uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych oraz w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej, biorą udział w projektach organizowanych przez firmy zewnętrzne, przy wsparciu gminy organizują w swoich miejscowościach imprezy edukacyjno-integracyjne, podczas których swoja wiedzę i umiejętności przekazują mieszkańcom, dlatego nasze jednostki stale zwiększają swoją liczebność i powstaje coraz więcej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, mamy ich już aż 11.
 
????Obecnie szykujemy się do następnych inwestycji w zakresie modernizacji remiz OSP oraz do doposażenia jednostek w sprzęty oraz ubrania bojowe za 1 mln zł – środki zostały już przyznane dla Gminy Ostróda.????