OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 17.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” zmodyfikowało ofertę złożoną w dniu 14 września 2020 r. pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.