Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 22.03.2021

 

 
Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021 – 2034.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ul. Bukowej.
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kątno.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
12. Wolne wnioski i informacje.
 
13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 
 
Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXXII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas