,,Ognisty Potencjał MDP” - Nowy projekt dla Ochotniczej Straży Pożarnej Naprom

OSP 08.05.2024

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj została podpisana umowa na realizację projektu „Ognisty Potencjał MDP” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie. Ceremonia podpisania odbyła się przy obecności Prezesa OSP Naprom Stanisława Blajda, przedstawicielek Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie - Sylwii Wyszyńskiej i Anny Laskowskiej, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Ryszarda Harasima, Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie mł. bryg. Rafała Napiórkowskiego, oraz Zastępcy Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau.

 

Projekt „Ognisty Potencjał MDP” zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Planowany termin realizacji projektu do 30 czerwca 2025 r. Całkowita wysokość dofinansowania wynosi 213 998,88 zł.
 
Celem projektu jest wspieranie młodzieżowych drużyn pożarniczych w gminie Ostróda oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji młodych strażaków.