Ogólnopolski Konkurs Akademia Wiedzy o Prawie.

Oświata 19.05.2023
Wirginia Ezeobi uczennica ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku została finalistką Akademii Wiedzy o Prawie. Finał centralny konkursu odbył się w Warszawie 15 maja 2023.
 
Celem Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa. Wirginia znalazła się w gronie 16 uczniów z całej Polski, którzy wzięli udział w finale.

 

Reprezentowała województwo warmińsko- mazurskie. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczestnicy odpowiadali na pytania przed komisją i musieli wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również umiejętnością autoprezentacji. Tym bardziej cieszy nas sukces Wirginii. Organizatorem Akademii była Krajowa Izba Radców Prawnych.
 
Gratulujemy.