Ogólnopolski Konkurs Plastyczny SŁOWEM MALOWANE 2022

Szkoła Podstawowa w Durągu 19.10.2022

Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym SŁOWEM MALOWANE 2022, który został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Pedagogiczną „Oranżeria Kultury” w Lidzbarku Warmińskim . Uczestnicy konkursu zostali poproszeni o przygotowanie ilustracji na podstawie tekstów Marii Konopnickiej.

Cele konkursu: upowszechnienie czytelnictwa literatury polskiej, promowanie ilustracji książkowych łączących słowo pisane z obrazem, umożliwienie wyrażania ekspresji twórczej.

Do konkursu swoje prace zgłosili: Zofia Spychała, Lena Kugler z klasy IV, Jowita Matuszka, Kinga Falba, Antonina Stanisławska z klasy V, Antoni Słodkowski, Stanisław Słodkowski z klasy VI, Grzegorz Wiese  z klasy VII oraz z klasy VIII Patrycja Gutferska i  Alicja Szostek.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022r. w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.

Uczestnikom życzymy powodzenia oraz sukcesów.