ostatnie posiedzenia rady budowy

Inwestycje unijne 30.12.2010

W dniu 29 grudnia br. odbyły się dwa ostatnie posiedzenia rady budowy dla realizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Ostróda - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny, Nowe Siedlisko Etap II oraz Zwierzewo etap I” oraz „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostróda, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”.

 


W ramach tych dwóch projektów zostanie wykonane 66 km kanalizacji sanitarnej, 28 km sieci wodociągowej, 194 przepompownie przydomowe i 20 przepompowni zbiorczych. Po realizacji przedsięwzięcia skanalizowanie gminy zmieni się z obecnych 45 % do ok. 85 % w skali całej Gminy Ostróda. Zrealizowane przedsięwzięcia zabezpieczą w zakresie wodno – ściekowym ok. 5.000 mieszkańców Gminy Ostróda.