Otwarcie pracowni w Gimnazjum w Ostródzie

Inwestycje unijne 12.01.2010

11 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni komputerowej i językowej w Gimnazjum w Ostródzie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin.

 


W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w Gimnazjum w Ostródzie utworzono pracownie językową na 20 stanowisk dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela, jak również rzutnik multimedialny i ekran. Pracownia komputerowa natomiast została wyposażona w 10 stanowisk dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela, jak również oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie wspomagające, rzutnik multimedialny, ekran, tablice multimedialne oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Uczniowie gminnych placówek oświatowych mogą już uczyć się w  warunkach godnych standardów europejskich. Dobiegła bowiem końca realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Obydwa projekty miały na celu dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz promocję różnorodnej i dostępnej edukacji, poprzez wzrost atrakcyjności infrastruktury społecznej i edukacyjnej, przez zastosowanie nowoczesnej technologii dostępnej dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. W ramach obydwu przedsięwzięć gminne placówki oświatowe zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i multimedialny.