Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie

Inwestycje unijne 15.01.2010

14 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin. W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w Pietrzwałdzie utworzono pracownie językową na 24 stanowiska dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela, jak również rzutnik multimedialny i ekran.

 


Uczniowie gminnych placówek oświatowych mogą już uczyć się w  warunkach godnych standardów europejskich. Dobiegła bowiem końca realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Obydwa projekty miały na celu dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz promocję różnorodnej i dostępnej edukacji, poprzez wzrost atrakcyjności infrastruktury społecznej i edukacyjnej, przez zastosowanie nowoczesnej technologii dostępnej dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. W ramach obydwu przedsięwzięć gminne placówki oświatowe zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i multimedialny.