Piknik pn. Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 26.06.2023

W dniu 24 czerwca w Napromie miał miejsce czwarty z pięciu pikników pn. "Przeciwdziałaniu przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości" finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W pikniku udział wzięły służby dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.

 

W ramach pikniku zostały rozdane nagrody w konkursie pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", w którym udział wzięły dzieci i młodzież obecni na pikniku. Dzięki takim działaniom zwiększy się bezpieczeństwo w środowiskach wiejskich.