Placówki oświatowe na miarę XXI wieku

Inwestycje unijne 02.12.2009

Juz niedługo uczniowie gminnych placówek oświatowych będą mogli uczyć się w warunkach godnych standardów unijnych, dobiega bowiem końca realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W ramach obydwu projektów gminne placówki oświatowe zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i multimedialny.

 


Obydwa projekty mają na celu dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz promocja różnorodnej i dostępnej edukacja, poprzez wzrost atrakcyjności infrastruktury społecznej - edukacyjnej stosując nowoczesne technologie dostępne dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.
„Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda - szansą na rozwój edukacji informatycznej”.
Nowoczesne pracownie komputerowe powstaną w czterech placówkach oświatowych -  Brzydowie, Lipowie, Ostródzie i Samborowie. Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla uczniów, kamerki internetowe wraz ze słuchawkami. Ponadto każda szkoła otrzyma tablice interaktywne najnowszej generacji, oprogramowania wspomagające nauczanie - zestawy słowników oraz encyklopedii, nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne oraz rzutniki multimedialne z ekranami - łącznie zostanie zakupionych 272 sztuki sprzętu.Z utworzonych pracowni będzie korzystać 785 uczniów z terenu Gminy Ostróda.Całkowita wartości projektu wynosi 445.617,10. Kwota dofinansowania jaką uzyskała Gmina Ostróda to 349 375,67 zł. Realizację inwestycji będzie wspierać  96 241,43 zł wkładu własnego.     
„Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w  placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda ”.
 Nowoczesne pracownie językowe powstaną w sześciu placówkach oświatowych -  Szyldaku, Pietrzwałdzie, Lipowie, Ostródzie, Durągu i Samborowie. Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialno- językowy - pulpity ucznia PC, odtwarzacze oraz specjalistyczne oprogramowanie językowe. Ponadto każda szkoła otrzyma rzutniki multimedialne z ekranami - łącznie zostanie zakupionych 164 sztuki sprzętu.Z utworzonych pracowni będzie korzystać 1032 uczniów z terenu Gminy Ostróda.Całkowita wartości projektu wynosi 445.617,20. Kwota dofinansowania jaką uzyskała Gmina Ostróda to 337.094,54 zł.