Podpisanie umowy na realizację operacji pn. Dostosowanie obiektu dla potrzeb świetlicy Wiejskiej w Warlitach Wielkich

Inwestycje unijne 04.04.2023

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, miało miejsce podpisanie umowy na realizację operacji pn. „Dostosowanie obiektu dla potrzeb świetlicy Wiejskiej w Warlitach Wielkich” pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Panią Wicemarszałek Sylwię Jaskulską a Kołem Gospodyń Wiejskich Warlity Wielkie reprezentowanym przez Panią Przewodniczącą Zofię Grochowską oraz członka Zarządu Panią Joannę Głowacką.

 

Przy podpisaniu obecny był również Zastępca Wójta Gminy Ostróda Pan Grzegorz Kastrau. Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Dofinansowanie wynosi 179.351,00 zł. W ramach otrzymanych środków wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz budynku, którego remont zapoczątkowała Gmina Ostróda. Dzięki tej ważnej inwestycji i wspaniałej współpracy Gminy Ostróda z Kołem Gospodyń Wiejskich przedsięwzięcie pozwoli społeczności rozwijać swoje zainteresowania i będzie miejscem różnych form rekreacji, które będą doskonałą okazją do integracji mieszkańców.
 
Świetlica wiejska posłuży także rozwojowi kultury i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w szczególności kulinarnego ponieważ budynek będzie także siedzibą Aktywnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich.