podsumowanie konkursu fotograficznego

Gmina 04.09.2012

31 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Ostróda Bogdana Bartnickiego z laureatami konkursu „Gmina Ostróda w obiektywie” podczas którego zostały wręczone nagrody oraz dyplomy pamiątkowe. Celem konkursu było umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwa w działaniach na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenie możliwości współtworzenia folderu promującego lokalne walory przyrodnicze i krajoznawcze.

 

 

Przedmiotem oceny komisji sędziowskiej konkursu fotograficznego „Gmina Ostróda w obiektywie było ok. 100 zdjęć nadesłanych przez 25 osób. Prace zostały poddane ocenie jury według następujących kryteriów: zgodność z tematem konkursu (warunek konieczny), poprawność techniczna zdjęcia, pomysłowość i kreatywność, walory artystyczne i estetyczne. Komisja konkursowa w swoich ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia i koncepcji wykonania fotografii.

WYNIKI KONKURSU

  • kategoria: piękno przyrody i krajobrazu

I nagroda Tomasz Ramczykowski za zdjęcia: „Rzeka Taborzanka”, „Bocian lądujący na łączce nad rzeką Drwęcą”, „ Bukowy las na starej bindudze”;

II nagroda Marcin Radziwon za zdjęcia: „Jezioro Szeląg Wielki”, „Poranek w Zwierzewie”, „Krajobraz wsi Lubajny”;

III nagroda Radosław Przybylski „Rezerwat Przyrody Dolina Drwęcy”;

IV nagroda Tomasz Misztal „Panorama jeziora Lichtajny”;

V nagroda Anna Raczyńska „Droga prowadząca z Pietrzwałdu do Bednarki”.

  • kategoria: obiekty i zabytki gminne

I nagroda Beata Spychała „Kościół NPNMP w Ornowie”

II nagroda Mariusz Antolak „Turznica – okno widokowe”

III nagroda Katarzyna Banasiuk „Kościół z pięknego Kraplewa”

IV nagroda Marta Wiczkowska „Stary opuszczony cmentarz”

V nagroda Rafał Lewicki „Most kolejowy w Glaznotach”

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

Lidia Sas „Wzgórza Dylewskie we mgle”

Radosław Przybylski „Pastwiska i pola okolic Lichtajn”

Klaudia Cycyńska „Oziminy przy plaży w Wałdowie”