Podziękowanie

Gmina 27.03.2024

Podziękowanie dla Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie za wieloletnią współpracę oraz za zrealizowanie w 2023 r. na terenie Gminy Ostróda akcji ograniczania bezdomności zwierząt w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Gminę Ostróda.