Polska bez gotówki – w Polsce powinien zostać wprowadzony obrót bezgotówkowy

Oświata 22.03.2024

29 lutego 2024 r. w szkole im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbyła się pierwsza debata szkolna typu oksfordzkiego, w której uczestniczyli przedstawiciele klasy 8 jako strona propozycji i klasy 7 jako drużyna opozycji. Gospodynią debaty była Pani Marszałek, która w sposób godny i uroczysty czuwała nad jej porządkiem i przestrzeganiem regulaminu, zasad kulturalnej, merytorycznej i twórczej dyskusji. Sekretarz debaty wraz z opiekunami merytorycznymi Panią Wiolettą Ojrzyńską i Panią Dominiką Siemianowską czuwali nad dyscypliną organizacyjną i czasową debaty.

 

Strony składające się z 4 uczniów toczyły uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy „Polska bez gotówki – w Polsce powinien zostać wprowadzony obrót bezgotówkowy.” Przed debatą, każda drużyna w swoich klasach podczas lekcji wychowawczych metodą ”burzy mózgów” poszukiwała najbardziej trafnych argumentów. Do realizacji tego zadania zostali również zaangażowani rodzice. Uczniowie przeprowadzili z nimi wywiady i rozmowy, dzięki czemu poznali ich stanowiska, argumenty i kontrargumenty na rzecz obrotu bezgotówkowego w Polsce. Zebrane informacje stały się bardzo cenne w przygotowywaniu wystąpień. Mówcy propozycji w toku swoich prezentacji wykazali, że zawarte w tezie stwierdzenie jest słuszne i prawdziwe. Drużyna Opozycji argumentowała przeciw postawionej tezie, starając się jednocześnie wykazać błędy w argumentacji strony przeciwnej. Przebieg debaty był bardzo emocjonujący, a wypowiedzi każdej strony niezwykle dojrzałe i merytoryczne.
 
Jurorzy pod przewodnictwem Pani Dyrektor Beaty Kucharczuk oceniali debatę na podstawie zawartych w karcie oceny kryteriów. Zwrócili szczególną uwagę na poziom merytoryczny argumentacji, umiejętności retoryczne oraz kulturę dyskusji każdego z mówców. W ramach współpracy ze społecznością lokalną do grona jurorów zostali zaproszeni przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzydowie. Obie drużyny otrzymały od jurorów bardzo zbliżoną liczbę punktów, jednak przewaga 2 punktów dla strony opozycji zdecydowała o ich zwycięstwie w debacie. Jurorzy wyłonili również Najlepszego Mówcę Opozycji i Propozycji. Debata na temat obrotu bezgotówkowego była ważnym doświadczeniem wśród szkolnej społeczności. Uczniowie mieli możliwość w sposób kulturalny, dobierając stosowne argumenty, wypowiedzieć swoje zdanie w kwestii Polski bez gotówki. Dzięki debacie uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zalet i wad obrotu bezgotówkowego, rozwinęli umiejętność współpracy, budowania argumentacji na podany temat, ćwiczyli samodyscyplinę i autoprezentację, doskonalili nawyk uważnego słuchania. Debata była interesującą lekcją tolerancji dla odmiennego punku widzenia.