Ponad 680 tys zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Inwestycje funudusz rządowy 02.04.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Radosławem Królem o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubajny – Nowe Siedlisko – Zwierzewo oraz odcinka drogi gminnej Nowe Siedlisko – osiedle w miejscowości Nowe Siedlisko wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 680.269,50 złotych, natomiast szacowany koszt całego zadania to 1.360.539,00 złotych.

 
Przedmiotem tej inwestycji będzie przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej Lubajny-Nowe Siedlisko-Zwierzewo, a także odcinka prowadzącego z Nowego Siedliska do osiedla w tej miejscowości. Prace obejmować będą także budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa, projektowane są wyniesione skrzyżowania oraz opaski ochronne.