POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA I JUBILEUSZ OSP TURZNICA I ORKIESTRY DĘTEJ

OSP 06.05.2017

W sobotnie popołudnie przy pięknej pogodzie Strażacy Ochotnicy z Gminy Ostróda obchodzili swoje święto. Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka odbywał się w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Jednocześnie jubileusze obchodziły Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy- 70-lecie istnienia, oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy- 60-lecie działalności. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Święta w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Reszkach. Msza koncelebrowana została odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Turznicy, gdzie została uformowana kolumna marszowa na czele z jubilatką Orkiestrą Dętą.  

 

Kolumna składająca się z kompanii honorowej złożonej ze strażaków zawodowych i ochotników, pocztów sztandarowych, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zaproszonych gości  przemaszerowała  przy akompaniamencie Orkiestry Dętej na plac w Turznicy, gdzie odbył się uroczysty apel.  Na początku dowódca uroczystości kapitan Marcin Wiśniewski złożył meldunek Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie brygadierowi Michałowi Kamienieckiemu. Apel otworzył Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, a wszystkich przywitał jako gospodarz Wójt Gminy Ostróda i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Bogusław Fijas. Jednym z głównych punktów uroczystości było złożenie ślubowania przez nowych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Brzydowo, Ornowo, Turznica, Samborowo, Reszki, Smykówko, Idzbark i Pietrzwałd.

Następnym punktem programu było wręczenie strażakom zawodowym awansów i wyróżnień oraz  Druhom z Ochotniczych Straży i osobom wspierającym OSP medali i odznak. Odznaczenia otrzymali:
 

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Baran Franciszek
Golecki Mirosław
Ćmielewski Maciej
Hałuszczak Michał
Maczollek Jurek
Mazur Zbigniew
Milewski Andrzej
Pawlak Mirosław
Fijas Paweł
Zalewski Jacek

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Ewertowski Ryszard
Gęstwicki Andrzej
Gęstwicki Radosław
Gęstwicki Tomasz
Klamant Przemysław
Ławrecki Jacek
Ogrodowczyk Arkadiusz
Szałkowski Piotr
Szpakowski Henryk

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Ewertowski Edward
Jabs Norbert
Kapczyńska Małgorzata
Kapczyńska Marta
Krajewski Jacek
Krajzewicz Piotr
Król Emilia
Piątek Henryk
Ramczykowska Aleksandra
Szałwatkowski Andrzej
Trzciński Damian
Wysocki Piotr
Fijas Marcin

STRAŻAK WZOROWY

Baran Franciszek
Fijas Zdzisław
Fijas Marcin
Gęstwicki Andrzej
Gęstwicki Tomasz
Krajewski Jacek
Trzciński Damian
Gniewkowski Leszek
Maliszewski Piotr
Brzostek Tomasz
Mieszczyński Cezary
Michalski Paweł
Kwiatkowski Paweł
Stefaniak Jarosław
Nowowiejski Michał

Odznaką za wysługę 55 lat w OSP wyróżniony został Druh

Fijas Ryszard OSP Turznica

Odznaką za wysługę 50 lat w OSP wyróżniony został Druh

Fijas Zdzisław OSP Turznica
Majewski Ryszard OSP Turznica

Odznaką za wysługę 45 lat w OSP wyróżniony został Druh

Fijas Leszek OSP Turznica
Król Marian OSP Turznica

Odznaką za wysługę 35 lat w OSP wyróżniony został Druh

Baran Franciszek OSP Turznica
Sadowski Janusz OSP Turznica

Odznaką za wysługę 30 lat w OSP wyróżniony został Druh

Rawiński Edward OSP Turznica

Odznaką za wysługę 25 lat w OSP wyróżniony został Druh

Gęstwicki Andrzej OSP Turznica
Jabs Norbert OSP Turznica

Odznaką za wysługę 20 lat w OSP wyróżniony został Druh

Fijas Paweł OSP Turznica
Majewski Wojciech OSP Turznica
Pietrulewicz Marek OSP Turznica
Podgórski Robert OSP Turznica
Zalewski Jacek OSP Turznica

Odznaką za wysługę 15 lat w OSP wyróżniony został Druh

Blajda Arkadiusz OSP Turznica
Dudkiewicz Tomasz OSP Turznica
Gęstwicki Radosław OSP Turznica
Gęstwicki Tomasz OSP Turznica
Gustaw Marek Brzezin OSP Turznica

Odznaką za wysługę 10 lat w OSP wyróżniony został Druh

Fijas Marcin OSP Turznica
Krejzewicz Piotr OSP Turznica
Trzciński Damian OSP Turznica
Dziąba Łukasz OSP Turznica

Odznaką za wysługę 5 lat w OSP wyróżniony został Druh

Blajda Ewelina
Gęstwicka Anna
Gęstwicka Marzena
Krajewska Beata
Król Emilia
Ostas Grażyna
Podgórska Marta
Trzcińska Jolanta
Zalewska Magda
Zalewska Julia
Krajewski Jacek
Kuriata Krystian
Pieńkosz Tomasz
Rozendalski Michał
Ślażyński Paweł

Na zakończenie nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków dla jubilatów czyli OSP Turznica i Orkiestry Dętej OSP Turznica. Ich historię przypomniała Prezes OSP Turznica dh Grażyna Ostas.