Prezentacja realizacji inwestycji dofinansowanych z UE

Inwestycje unijne 20.06.2008

10 czerwca 2008r. na zaproszenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Wójt Gminy Ostróda prezentował realizacje inwestycji współfinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 
Wójt Gminy  Ostróda zaprezentował na „Konferencji podsumowującej wdrażanie komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie warmińsko - mazurskim” etapy realizacji, technologie oraz finansowanie inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie” oraz „Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo - Gierłoż”. Tematem konferencji było przedstawienie stanu oraz dotychczasowych efektów wdrażania ZPORR w województwie warmińsko - mazurskim. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany informacji, a także doświadczeń, uzyskanych w trakcie wdrażania i realizacji projektów finansowanych w ramach ZPORR, które napewno zostaną wykorzystane w toku realizacji przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2007 - 2013.