PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – W TROSCE O ZDROWIE, KLIMAT I ŚRODOWISKO

Gmina 15.03.2021
Zachęcamy Państwa do korzystania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, dzięki któremu można uzyskać dotację między innymi na:
- wymianę starego pieca na ekologiczny
- wymianę okien i drzwi
- ocieplenie budynku

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodów, według poniższych kryteriów:
 
- Podstawowy poziom dofinansowania - otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł
- Podwyższony poziom dofinansowania - dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
- 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym
- 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym
 
Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostróda w pokoju nr 110 oraz pod numerem telefonu: 89 676 07 08.
 
Przydatne linki:
- Strona internetowa programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/
- Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
- Formularz wniosku dostępny po zalogowaniu na Portal Beneficjenta: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/
- Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/
- Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/