Program "Komputer dla ucznia"

Gmina 11.01.2011

STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM”  im. Janiny Pelczarskiej  W OSTRÓDZIE jest pomysłodawcą i współrealizatorem programu „Komputer dla ucznia”. Wybiera dzieci z rodzin, w których sytuacja materialna jest trudna, a komputer będzie bardzo pomocny w nauce i będzie wspierał rozwój dziecka.

 


W roku 2010 Stowarzyszeniu udało się namówić do współpracy pana Leszka Rochowicza – prezesa ZUOK Rudno i pana Gustawa Brzezina - wójta Gminy Ostróda, skierowało wniosek o dofinansowanie. 1/3 kosztów komputera pokryło Stowarzyszenie, a 2/3 ZUOK. W wyniku współpracy i wspólnych działań w Wigilię Bożego Narodzenia 2010 r. przedstawiciele Stowarzyszenia: Irena Anna Rubczewska, Alina Ziniewicz i Mariola Jarmołowicz oraz wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek  Brzezin i prezes ZUOK Rudno Leszek Rochowicz  wręczyli nowy i nowoczesny komputer przenośny chłopcu ze Smykowa – uzdolnionemu uczniowi kl. II LO im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Problemy zdrowotne uniemożliwiają dziecku dojazd do szkoły i uczestniczenie w zajęciach. Chłopiec jest najstarszy z sześciorga dzieci wychowywanych przez owdowiała matkę, uczy się bardzo dobrze.

Stowarzyszenie bardzo dziękuje panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – wójtowi Gminy Ostróda, panu Leszkowi Rochowiczowi – prezesowi ZUOK Rudno i członkom Zarządu ZUOK Rudno za współpracę, wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. I znów dzięki życzliwości wielu osób udało się, oprócz wsparcia dydaktycznego, sprawić trochę radości.

Pozostał jeszcze problem opłacania internetu. Stowarzyszenie pozyskało osoby na opłacanie pierwszych miesięcy. Jeżeli znajdą się chętni na opłacanie kolejnych miesięcy, bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

PKO BP w Ostródzie   59 10203613 0000 6102  0028 1915 z dopiskiem „Internet dla ucznia”.

Osoby prywatne i firmy, które chciałyby włączyć się do naszej akcji prosimy o indywidualny kontakt / 604 614 708,699 933 533/