Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Inwestycje unijne 04.02.2009

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw marek Brzezin wraz z Marszalkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jackiem Protasem podpisywali umowę na realizację projektu „Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda”. 

Dążenie do intensywnego rozwoju turystyki, zrodziło pomysł na zagospodarowanie brzegów jezior Szeląga Wielkiego i Małego i utworzenie tam plaż ogólnodostępnych, które będą miejscem wypoczynku, spotkań towarzyskich i kulturowych dla mieszkańców wsi i dla odwiedzających gminę turystów.

Zakres rzeczowy realizacji projektu „Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda” obejmuje:

- zagospodarowanie oraz niwelacja terenu - wycinka zadrzewień, zbędnego drzewostanu,  schody terenowe, wykonanie drogi dojazdowej wraz z parkingiem, wygrodzenie terenu plaży przed wjazdem pojazdów samochodowych,

- wykonanie 3 pomostów cumowniczo - rekreacyjnych,

- wykonanie 2 altan rekreacyjnych,

- wykonanie 2 płyt fundamentowych pod przenośne kabiny sanitarne TOI TOI,

-wykonanie 2 zadaszonych płyt fundamentowych pod pojemniki na śmieci,

-wyposażenie plaż - zamontowanie w altanach drewnianych stołów z ławkami, ustawienie na terenie plaż drewnianych ławek, koszy na odpadki oraz tablic ogłoszeniowo – regulaminowych.