Projekty edukacyjne w Gminie Ostróda

Oświata 25.03.2024

W Gminie Ostróda znajduje się 10 placówek edukacyjnych. Nasze szkoły i przedszkola nieustannie poszerzają horyzonty, dzięki wsparciu i umiejętności pozyskiwania przez Gminę Ostróda środków zewnętrznych. Dzięki projektom edukacyjnym realizowanym ze środków unijnych, czy rządowych, nasze szkoły stały się miejscem innowacji, kreatywności i pozytywnej transformacji. Oto niektóre z projektów, które udało się nam zrealizować w ostatnim czasie, na które zostały pozyskane środki zewnętrzne w kwocie ponad 9 mln. zł:

 

  •  „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” - w projekcie uczestniczyły 4 przedszkola i 1 oddział przedszkolny tj. Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, Przedszkole w Pietrzwałdzie, Przedszkole w Tyrowie, Przedszkole w Samborowie oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Całkowity koszt projektu wynosił 1 134 363,11 zł, z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to 964.208,64 zł.
  • „Szkolna Akademia Przyszłości” - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach I -VI - Całkowity koszt projektu wynosił 4 598 396,44zł, z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 4 366 856,44 zł.
  • Aktywna tablica –dotacje w wysokości 278.716,38zł. dla szkół na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (Brzydowo, Durąg, Lipowo, Pietrzwałd, Samborowo, Idzbark, Tyrowo))
  • projekty grantowe „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – w ramach projektów gmina zakupiła komputery do nauki zdalnej dla uczniów o wartości 174.389,00zł
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – systematyczne wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych
  • Granty PPGR - w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.560.272,22 zł na zakup 509 komputerów przenośnych, które zostały przekazane dzieciom.
  • PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - 480.000,00 zł.- za otrzymane środki placówki z terenu gminy zakupiły, m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, kamery, mikrofony, stacje lutownicze.
  • Projekt Erasmus +  -  dziewięć szkół podstawowych - dofinansowanie w kwocie 1 506 732,21zł