Promesa na samochód strażacki do OSP Smykówko

OSP 27.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Z-cą Naczelnika OSP Smykówko Dariuszem Wiktorowiczem odebrał promesę na środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Smykówko”. Wartość zadania wyniesie  900 000,00 zł w tym:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 420 000,00 zł
  • Gmina Ostróda 430 000,00 zł
  • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50 000,00 zł.

 Zakupiony samochód znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostróda.