Przebudowa drogi gminnej Reszki -Reszki Kolonia

Inwestycje gminne 26.11.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap II)". Zakres prac objął wykonanie 400mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Jest to kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 153089N. W roku 2020 wykonano 500mb nawierzchni. Na rok 2022 planowane są kolejne prace. Koszt zadania wyniósł 134 045,40 zł brutto. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.