Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo

Inwestycje funudusz rządowy 18.09.2023

15 września 2023 r. Premier RP Mateusz Morawiecki przedstawił wyniki rozstrzygnięcia VI edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Ostróda otrzymała w ramach programu 4.900.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo”. Koszt całej inwestycji to 5.000.000,00 zł, współfinansowanie Gminy to tylko 2% wartości inwestycji. Serdeczne podziękowania dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości za zaangażowanie i wsparcie w realizację inicjatyw i inwestycji na terenie Gminy Ostróda. To dzięki ich staraniom oraz działaniom na rzecz rozwoju naszego regionu możemy cieszyć się tym doniosłym wsparciem.

 

W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie ulic Dębowej oraz Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z chodnikami. Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonana nakładka bitumiczna i dalej nawierzchnia z asfaltobetonu. W ciągu ulicy Bukowej zostaną również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu projektuje się oświetlenie uliczne.
 
Ta ważna inwestycja przyniesie ogromne korzyści dla naszej społeczności. Poprawa jakości dróg i infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla naszego codziennego życia i rozwoju gminy.