Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 26.08.2023

W Pietrzwałdzie miał miejsce ostatni z pięciu pikników pn. "Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości". To ważna inicjatywa, która zdobyła wsparcie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości i przyniosła owocne rezultaty dla naszej społeczności. W pikniku udział wzięli: pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a także pedagog szkolny. Ta zgrana drużyna zadbała o ciekawy program i atrakcje dla wszystkich uczestników.

 

Jednym z punktów programu był konkurs "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", w którym dzieci i młodzież uczestniczyły z dużym zapałem. Rozdane opaski odblaskowe oraz upominki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i stanowią ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To przemyślane działania, które mają istotny wpływ na środowisko wiejskie, przyczyniając się do jego bezpieczeństwa. Piknik nie tylko dostarczył wartościowej wiedzy i zachęcił do aktywnego udziału w konkursach, ale także przyczynił się do zacieśnienia relacji w lokalnej społeczności. Działania te nie tylko podniosły świadomość na temat przeciwdziałania przestępczości i zagrożeniom, ale również wzmocniły więzi międzyludzkie.

 

Nie możemy zapomnieć podziękować Kołom Gospodyń Wiejskich za wsparcie i zaangażowanie w tę inicjatywę. Ich wkład w sukces tego przedsięwzięcia jest nieoceniony i stanowi doskonały przykład wspólnotowego ducha.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w pikniku oraz za wspaniałą zabawę, otwartość i życzliwość. To dzięki takim zaangażowanym i aktywnym mieszkańcom naszej społeczności tworzymy razem bezpieczne środowisko dla naszych rodzin i przyszłych pokoleń.