Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu

Inwestycje funudusz rządowy 26.09.2023
Dzisiaj ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Ostróda otrzymała w ramach programu 2.058.000,00 zł na realizację dwóch inwestycji:

 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu” – 784.000,00 zł, koszt całego przedsięwzięcia to 800.000,00 zł,

 

„Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap” – 1.274.000,00 zł, koszt całego przedsięwzięcia to 1.300.000,00 zł,

 

Współfinansowanie Gminy to tylko 2% wartości inwestycji. Serdeczne podziękowania dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości za zaangażowanie i wsparcie w realizację inicjatyw i inwestycji na terenie Gminy Ostróda. To dzięki ich staraniom oraz działaniom na rzecz rozwoju naszego regionu możemy cieszyć się tym doniosłym wsparciem.
 

Te ważne inwestycje mają ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego naszej Gminy, bo właśnie „w zabytkach zaklęta jest pamięć i tradycja, zabytki emanują pięknem, a pamięć i piękno budują wspólnotę, budują naszą wspaniałą ojczyznę”.