Radni udzielili jednogłośnie absolutorium dla wójta gminy ostróda

Gmina 17.06.2011

W piątek 17 czerwca br. podczas X Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014 Radni Gminy Ostróda jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Wójt Gminy Ostróda podczas sesji przyjął również gratulacje od Radnych oraz Sołtysów Gminy Ostróda z okazji uzyskania tytułu naukowego Doktora Nauk Rolniczych.