Razem Tworzymy Rodzinę

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 05.06.2023
W dniach 01- 02 czerwca 2023r. miała miejsce realizacja kampanii zorganizowana przez Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień pn. „Razem Tworzymy Rodzinę”, w ramach realizacji kampanii na terenie placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda odbyły się pikniki rodzinne podsumowujące działania profilaktyczne trwające w ciągu roku szkolnego 2022/2023. W ramach pikników podsumowano realizację konkursów fotograficznych pn. „Kiedy pracownicy Naszej Szkoły byli mali”, „Najstarsza fotografia w mojej rodzinie”, „Moja rodzina”. Wspólne spędzanie czasu wolnego z rodzicami, nauczycielami sprzyjała integracji środowiska szkolnego to ważny punkt profilaktyki uniwersalnej.

 

Dzięki takim działaniom pogłębiły się więzi rodzinne, nastąpiła integracja środowiska lokalnego i szkolnego, dzieci zobaczyły alternatywy spędzania czasu wolnego wolne od używek. Najstarszą fotografią w mojej rodzinie było zdjęcie ze Szkoły Podstawowej z Brzydowa z 1925 roku. Organizacja kampanii miała miejsce dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.