Remont chodnika w miejscowości Kraplewo

Inwestycje gminne 15.04.2022

Gmina Ostróda we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie wykonała remont chodnika w m. Kraplewo. Koszt zadania wyniósł 25 000,00zł, z czego 18 000,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Kraplewo. Wykonawcą robót była firma Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane Mariusz Wasiak.