remont chodnika w miejscowości lipowo

Inwestycje gminne 07.07.2011

W miejscowości Lipowo 12 maja 2011 roku miał miejsce odbiór remontu chodnika. Wykonawcą robót były Usługi Budowlane Piotr Maczuga z Lipowa.

 


Zakres robót obejmował:
1. rozebranie chodnika  z płyt  betonowych 50x50x7 na podsypce cem.-piask. -87,2m²
2. rozebranie krawężników betonowych  - 58,00mb
3. wywiezienie urobku na odl. do 1 km - 13,8m³
4. mechaniczne wykonanie koryta gł.20 cm - 17,5m²
5. warstwa odsączająca gr. 10 cm - 8,7m²
6. podbudowa betonowa + podsypka cem-piaskowa -  87,2m²
7. chodniki z kostki betonowej pol-bruk gr,6cm -  87,2m²

8. krawężniki betonowe i podsypce i ławie betonowej - 58,00mb
9. obrzeża betonowe 6 cm - 58 ,00mb