Remont ulicy Szkolnej w Samborowie

Inwestycje gminne 18.08.2009

Dnia 5 sierpnia 2009 r. miał miejsce odbiór remontowanego odcinka nawierzchni drogi przy ulicy Szkolnej w miejscowości Samborowo przy udziale Wójta Gminy Ostróda.

 Zakres inwestycji obejmował remont cząstkowy, polegający na podwójnym, powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją odcinka drogi na długości 400 mb i szerokości 4,5 mb o powierzchni 1.800 m2. Wartość odebranych robót wyniosła 24.156,00 złotych brutto.Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ MAR - DAR” S.C.