Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

Inwestycje gminne 15.09.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda” i przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z firmą EKOINBUD Spółka  z o.o. z Gdańska. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola (wraz z   wymianą instalacji) oraz  dobudowę do niego nowej modułowej części przedszkola.

 

W wyniku realizacji inwestycji w nowo powstałym obiekcie powstanie:

- w istniejącym budynku - pomieszczenia administracyjne, socjalno – sanitarne,  gospodarcze, magazynowe, kuchnia wraz zapleczem,

- w dobudowanej części -  sale dla 4 oddziałów przedszkolnych (docelowo dla 100 dzieci) wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym, pokojem psychologa, higienistki

 

Termin wykonania dokumentacji -  do 28 grudnia 2022r