Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smykówko

Gmina 07.07.2010

W miejscowości Smykówko rozbudowano oświetlenie uliczne, które polegało na dołożeniu 3 opraw oświetlenia ulicznego przy blokach mieszkalnych  co w dużym stopniu wpłynęło na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Wykonawcą robót był  Ryszard Kozdryk  Instalatorswo Elektryczne i Prace Kontrolno- Pomiarowe. Roboty wykonano ze środków finansowych Rady Sołeckiej w Smykówku.