Rozpoczęcie projektu - Szkolna Akademia Przyszłości

Projekt w SP w Zwierzewie - Szkolna Akademia Przyszłości 06.03.2017

Projekt realizowany jest w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda w: Szyldaku, Brzydowie, Tyrowie i Zwierzewie. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Uczniom z pozostałych szkół biorących udział w projekcie gmina zorganizowała transport. Inauguracja projektu przebiegła w sposób niekonwencjonalny. Rozpoczęło się jednak tak jak zwykle. Uczestników konferencji powitała Dyrektor SP w Brzydowie Beata Kucharczuk, następnie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz koordynator projektu. Po części oficjalnej nastąpił czas na tzw. „gwóźdź programu” – widowiskowe pokazy doświadczeń w wykonaniu Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY, którzy przyjechali do nas, aż z Katowic.

 

Grupa specjalizuje się w niekonwencjonalnych działaniach, promujących dziedziny przyrodnicze. Ciekawe i zaskakujące doświadczenia wzbudziły zachwyt wśród dzieci, które żywiołowo reagowały na prezentowane eksperymenty naukowe. Wykwalifikowani prowadzący prezentowali intrygujące reakcje i zjawiska w przystępny sposób, wyjaśniając obserwowane zmiany. Uczestnicy konferencji bardzo chętnie brali udział w doświadczeniach, wyciąganiu wniosków, wyjaśnianiu przyczyn i skutków prezentowanych zjawisk. To była cudowna lekcja przyrody, pokazująca, że świat nauki może bawić, inspirować i zadziwiać.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.