ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013

Organizacje pozarządowe - Konkursy 10.01.2013

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 143/12 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2013r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań

1.Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
2.Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
3.Popularyzacja walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate; judo.
4.Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie

Termin składania ofert upłynął 24 grudnia 2012r.

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 12 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1. – Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert - 8
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 147.000,00

1.Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - 86 pkt.
kwota dofinansowania - 26.500,00

2.Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica - 78 pkt.
kwota dofinansowania - 25.500,00

3.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - 70 pkt.
kwota dofinansowania - 11.000,00

4.Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 85 pkt.
kwota dofinansowania - 26.500,00

5.Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - 83 pkt.
kwota dofinansowania - 14.000,00

6.Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki - 90 pkt.
kwota dofinansowania - 6.000,00

7.Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Wałdowo - 85 pkt.
kwota dofinansowania - 4.500,00

8.Gminny Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - 76 pkt.
kwota dofinansowania - 33.000,00

 

Zadanie 2. – Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00

1.Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” - 94 pkt.
kwota dofinansowania - 25.000,00

 

Zadanie 3. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 4.000,00
Liczba złożonych ofert - 1

1.Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU - 92 pkt.
kwota dofinansowania - 4.000,00

 

Zadanie 3. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 9.000,00
Liczba złożonych ofert - 2

1.Ostródzki Klub Kyokushine Karate - 90 pkt.
kwota dofinansowania - 6.000,00

2.Stowarzyszenie GLADIUS - 76 pkt.
kwota dofinansowania - 3.000,00

 

Zadanie 4 - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie
Liczba złożonych ofert - 0
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 40.000,00

Nie wpłynęła żadna oferta

 

Sporządziła Marta Podgórska
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi